HLR – Vuxen med hjärtstartare och första hjälpen

Denna kurs sammanför kunskap och träning i motsvarande kursen HLR med hjärtstartare med kunskapande och träning i Första Hjälpen.

HLR – Vuxen med hjärtstartare och Första Hjälpen 4 – 5 timmar timmar

 

Kursmål: Målet är att deltagaren skall ha färdigheter att kunna identifiera ett hjärtstopp, larma, utföra hjärt-lungräddning, använda en hjärtstartare och identifiera och häva ett luftvägsstopp. Deltagaren skall också ha kunskap och sådana färdigheter att de är motiverade att ingripa vid olika typer av olycksfall

Kursen förläggs till förmiddag och del av eftermiddag, helg eller kväll. Kursinnehåll anpassas till målgruppen. Utbildningen är aktionslärande vilket innebär att aktiviteterna i stor omfattning är praktiska och att de teoretiska kunskaperna fördjupas genom dialog om praktisk tillämpning. Utbildningsmaterialet är modernt och möjliggör direkt IT-utvärdering av varje persons prestationer och lärdomar i syfte att lära med och av varandra.

HLR-delen är densamma som HLR Vuxen med hjärtstartare Se HLR- Vuxen med hjärtstartare.  Alltså;

 • Hjärt och lungräddning
 • Livräddning vid luftvägsstopp
 • Hjärtstartare

Första hjälpen

Denna HLR-kurs kompletteras med teori, aktiviteter och gemensam reflektion i Första hjälpen vid olyckstillbud enligt L-ABCD men även på sjukdomsfall och olycksfall och ett relevant agerande enligt riktlinjer från European Research Centre och Svenska rådet för hjärt- och lungräddning

L = Livsfarligt läge
 • Skydda olycksplatsen
 • Larma / varna andra
 • Hur och när man flytta en skadad
A = Andning
 • Skapa fria luftvägar
 • Att säkra fria luftvägar
B = Blödning
 • Stoppa eller minska blödning
C = Chock
 • Känna igen och behandla chocksymtom
 • Hur man organiserar och agerar vid nödsituationer.
E = Expose and protect (Exponera, undersök och skydda mot omgivningen)
 • Håll personen varm. Skydda mot väta och kyla
 • Skydda personen mot farliga ämnen eller gaser som brandrök, giftiga gaser, etc.

Kurskostnad, 6-12 deltagare 6 500 kronor exklusive moms.
Naturligtvis är det möjligt att utbilda fler än 12 medarbetare vid samma tillfälle eller uppdelat över en dag. Ta då kontakt med oss via kontaktsidan så pratar vi om kursform och pris.

Till kontaktsidan