HLR - Vuxen med hjärtstartare

Att skapa en arbetsplats med beredskap att rädda liv vid hjärtstopp eller då människor, av olika skäl slutar andas är en viktig investering. Dessutom inte särskilt kostsam. De kunskaper och färdigheter som behövs om hjärtstopp eller stopp i andning skulle inträffa bör finnas hos flera av medarbetarna. Snabbhet i HLR och med hjärtstartare är helt avgörande för att rädda fler liv.  De kurser vi erbjuder riktas därför till mellan 6-12 personer. Bra om många har handlingsförmåga. Fler än 12 medarbetare kan komma i fråga men då resonerar vi om kursform och kostnad.

HLR – Vuxen med hjärtstartare 2,5 – 3 timmar

Kursmål: Målet är att deltagaren skall ha färdigheter att kunna identifiera ett hjärtstopp, larma, utföra hjärt-lungräddning, använda en hjärtstartare och identifiera och häva ett luftvägsstopp.

Kursen förläggs till förmiddag, eftermiddag eller kväll. Kursinnehåll anpassas till målgruppen. Utbildningen är aktionslärande vilket innebär att aktiviteterna i stor omfattning är praktiska och att de teoretiska kunskaperna fördjupas genom dialog om praktisk tillämpning. Utbildningsmaterialet är modernt och möjliggör direkt IT-utvärdering av varje persons prestationer och lärdomar i syfte att lära med och av varandra. Med sig från kursen har deltagarna färska färdigheter i HLR, viss dokumentation, kursintyg, HLR-ansiktsmask och en räddningsfilt. Detta är kursinnehållet:

Hjärt och lungräddning

 • Inledande genomgång och lärande dialog om olika aspekter av HLR
  • Kedjan som räddar liv Läs mer
  • Att agera snabbt och rätt under de första kritiska minuterna
  • Hur kontrollerar jag livstecken? – medvetande- och andningskontroll.
  • Hur skapar jag en öppen luftväg?
  • Larma på rätt sätt
  • Påbörja och genomföra Hjärt och lungräddning på docka

Livräddning vid luftvägsstopp

 • Identifiera luftvägsstopp och åtgärda luftvägsstopp – Teori och övning

Livräddning med hjärtstartare

 • Information om hjärtstartarens betydelse i samband med HLR
 • Information om möjliga anskaffningsmöjligheter
 • Genomgång av Hjärtstartare
 • Praktisk övning på docka.

Kurskostnad: 6-12 personer                     5 500 kronor exklusive moms
Självklart är det möjligt att arbeta med fler än 12 personer. Då samtalar vi om kursform och kostnader.

Tag gärna kontakt med oss för dialog om hur vi kan lägga upp en kurs hos er.

Till kontaktsidan. Klicka här.