HLR - Vuxna och barn i hemmet eller i grannskapet. Med hjärtstartare och Första Hjälpen

Kursmål

Bra att lägga tid och energi på HLR. Om ni funderar på att organisera en HLR-kurs med oss borde kanske detta med att öka sina färdigheter i första hjälpen vara en bra idé. För en ytterst liten mer kostnad lägger vi också lite tid på att instruera och öva första hjälpen som en del av HLR-kursen. I denna kurs sammanförs kunskap och träning i som motsvarar kursen HLR, med hjärtstartare med hjärtstartare Se beskrivning  med teori, övning och gemensam reflektion om Första Hjälpen.

Kursmål: Målet är att deltagaren skall ha färdigheter att kunna identifiera ett hjärtstopp, larma, utföra hjärt-lungräddning, använda en hjärtstartare och identifiera och häva ett luftvägsstopp. Deltagaren skall också ha kunskap och sådana färdigheter att de är motiverade att ingripa vid olika typer av olycksfall

Kursen förläggs till förmiddag och del av eftermiddag, helg eller kväll. Kursinnehåll anpassas till målgruppen. Utbildningen är aktionslärande vilket innebär att aktiviteterna i stor omfattning är praktiska och att de teoretiska kunskaperna fördjupas genom dialog om praktisk tillämpning. Utbildningsmaterialet är modernt och möjliggör direkt IT-utvärdering av varje persons prestationer och lärdomar i syfte att lära med och av varandra.

HLR-delen är densamma som HLR Vuxen och barn i hemmet eller i grannskapet - med hjärtstartare. Alltså;

 • Livräddning vid hjärtstopp
 • Livräddning vid luftvägsstopp
 • Hjärtstartare

Se kursinnehåll för den kursen här

Första Hjälpen

I denna kurs kompletterar vi hlr med hjärtstartare med Första Hjälpen med fokusering på  L-ABCE men även på sjukdomsfall och olycksfall och ett relevant agerande enligt riktlinjer från European Research Centre och Svenska rådet för hjärt- och lungräddning

L = Livsfarligt läge
 • Skydda olycksplatsen
 • Larma / varna andra
 • Hur och när man flytta en skadad
A = Andning
 • Skapa fria luftvägar
 • Att säkra fria luftvägar
B = Blödning
 • Stoppa eller minska blödning
C = Chock
 • Känna igen och behandla chocksymtom
 • Hur man organiserar och agerar vid nödsituationer.
E = Expose and protect…  (Exponera, undersök och skydda mot omgivningen)
 • Håll personen varm. Skydda mot väta och kyla
 • Skydda personen mot farliga ämnen eller gaser som brandrök, giftiga gaser, etc.

Kursanmälan och kostnader

Intresserad att få till stånd en kurs hemma eller i grannskapet? Samla då ihop minst sex personer eller par till vårdnadshavare som har barnen gemensamt (räknas som en person).  Informationsmaterial får du genom att ta kontakt med oss genom kontaktsidan. När du sedan har ett minimiantal.  När du sedan har ett minimiantal på sex personer eller par kan du beställa kursen genom vår kontaktsida. Varje person/par betalar för sig om annat inte överenskoms.

Kostnad per person eller per är 700 kronor

Klicka till kontaktsidan här