Du blir en del av en hel kedja av insatser

Om hjärt-lungräddning kan påbörjas snabbt och tillgång finns till en hjärtstartare inom tre minuter från ett plötsligt hjärtstopp har skett kan upp till 70-75% av de drabbade räddas.

Varje länk i kedjan som räddar liv visar den serie av insatser som bör utföras med säkerhet och snabbhet om person får hjärtstopp. Om du är kunnig i HLR och handhavande av hjärtstartare är du en viktig aktör i en kedja av insatser som räddar liv. Snabba insatser är viktiga Om någon av insatserna fördröjs minskar överlevnadsmöjligheterna eller möjligheterna att tillfriskna. Varje insats är viktig och länkar in i nästa insats. Därför kallas detta för kedjan som räddar liv. Här presenteras i korthet varje länk i kedjan 

  1. Observera tecken på akut hjärtproblem för att förhindra hjärtstopp, larma tidigt. Vid hjärtstopp, larma omedelbart. Se till att du eller någon annan larmar 112. Be också om hjälp från personer i närområdet Det kan vara förbipasserande, kollegor eller grannar beroende på vad du befinner dig. I bästa fall. Skapa utrymme att agera.
  1. Sätt igång HLR så snart som möjlig - Tidigt. Din insats skapar bra förutsättningar innan ambulans är på plats. Syre tillförs kroppen. Syresatt blod pumpas runt genom kompression Detta skyddar hjärnan och andra organ från att skadas.
  1. Tidig defibrillering, för att starta hjärtat.Det är sällsynt att hjärt- och lungräddning i sig får i gång hjärtat. För att få igång hjärtat behövs en hjärtstartare. Sådan finns på många olika ställen, men det borde bli fler. Genom kunnigt handhavande ökar man förutsättningarna för att hjärtstoppet hävs. Principen är att någon kontaktperson som är registrerad hos hjärtstrarregister.se får ett larm och kan komma med en hjärtstartare. Det bästa är naturligtvis om ni har en hjärtstartare nära i den miljö som är aktuell.
  1. Tidigt omhändertagande av medicinsk personal. Tidig larmning är viktig. Ambulans kommer. Situationen bör stabiliseras tidigt genom ambulanspersonalens insatser under snabb transport till sjukhus
  1. Den vars hjärtstopp har hävts skall vårdas. Många åtgärder kommer nu att bli aktuella på sjukhus. Ibland kylbehandling för att reducera risken för hjärnskador. Undersökning av hjärtat genom kranskärlsröntgen och eventuell ballongvidgning eller införande av s.k. stentar som håller kärlen utvidgade.

Du kan göra skillnad, som en länk i kedjan som räddar liv. Allt detta är en kedja av insatser som du kan vara en del av om du skaffar och underhåller färdigheter att agera för att rädda liv vid hjärtstopp. Om alla länkar i kedjan funkar med noggrannhet och snabbhet så är möjligheterna för överlevnad betydande. Om någon del av kedjan saktas upp minskar överlevnadschanserna. Det är alltså mycket viktigt att det finns personer nära personen med hjärtstopp som har kunskaper i HLR och i att hantera en hjärtstartare. Håll därför frågan om att många skaffar sig kompetens i HLR levande - i ditt sammanhang.

Lycka till

Action Learning Partner

HLR-instruktörerna