Integrated Modell for Group Development (IMGD) med Group Development Questionaire (GDQ)

Att utveckla grupper till effektiva team bör, enlig Susan Wheelans forskning, vara något som i hög grad sker genom att integrera grupputveckling med gruppens uppgiftsorienterade arbete. Det är genom att lära med och av varandra då man samtidigt tacklar verkliga dilemman i både grupprocesser och i sina arbetsuppgifter som utveckling sker. Vi betecknar en sådan process som Lärstyrd Utveckling och Förändring. Det ligger mindre utveckling och lärande i att skicka medarbetare på teambuildningsaktiviteter som att gå på hög höjd, rida på åsnor eller gå på spångar över lervälling. Roligt? Ja, men av mindre värde om man vill utveckla team och teamsamarbete. Vi tänker annorlunda och främjar utveckling av gruppens kunskaper, färdigheter och kompetens. En process, i arbete, över tid.

Varje organisation utgör en unikt system. Alla med sina egna värderingar, gemensamma tankemönster och strukturer. Varje organisation har haft sin resa som kanske har skapat gemensamma minnen som påverkar organisationens inre liv. Hur integrerade insatser för grupputveckling skall utformas är därför inte helt lika - oberoende av organisationens unika förutsättningar. Trots det ger vi här en bild av hur Integrated Model for Group Developement, i vår hand kan utformas; Läs mer om programutformning

GDQ-enkäten som fångar gruppens utvecklingsfas

Utveckling av arbetsgrupp till effektivt team börjar med att gruppen förstår hur samarbetsdynamik utvecklas i grupper och om sitt nuläge. Det startar med en gruppdiagnos. Med Susan Whelans GDQ-enkät, som i vår hand, utförs individuellt på nätet, är det möjligt att fastställa arbetsgruppers dynamiska utvecklingsfaser. Varje deltagare får svara på 60 påståenden/frågor om t.ex. samarbete, effektivitet, ledarskap och delaktighet. Det är inte fråga om individrelaterade frågor. Frågorna/påståendena handlar om gruppens ”liv”. Resultatet kommuniceras med respektive grupp. Gruppen ges alltså en tydlig bild av vilken gruppdynamisk fas de befinner sig i  (Läs mer om gruppens/teamets dynamiska faser) och indikationer om vad som kan vara viktigt att utveckla och bearbeta för att utvecklas vidare. De erbjuds därefter en struktur/arbetsgång för vilket stöd de kan påräkna för att skapa lärande, utveckling och förändring i gruppen. Här erbjuds inga qick-fix-ideer utan gruppen hålls ansvarig för sitt eget utvecklingsarbete. Genom ett professionellt vägledande stöd skapar de sitt lärande för utveckling och förändring. Vi benämner det som Lärstyrd utveckling.

I vår programidé ges också chefer/ledare, om så önskas, viss vägledning i vad som är goda ledarbeteenden i relation till utveckling av grupper/team på olika nivåer. (Läs en sammanfattning av önskvärt ledarskapsbeteende i relation till gruppens/teamets olika faser.)