HLR -Vuxna och unga i föreningen - Repetitionskurs

En stark rekommendation är att då och då aktualisera kunskaper och färdigheter i HLR och hur man hanterar en hjärtstartare. Kanske så ofta som en gång per år. Kunskaper som man inte använder brukar minska. Det påverkar naturligtvis de färdigheter man har övat in. Repetera gärna - beställ en repetitionssammankomst hos oss.

Kursmål

Kursmål: Målet är att deltagare som tidigare deltagit i grundkurs skall upprätthålla sina kunskaper och färdigheter i HLR med hjärtstartare.

Repetitionssammankomsten förläggs till kväll eller helg. Huvudsakligt innehåll är praktiska övningar på docka och på hjärtstartare följt av lärande dialog. OBS! Endast för medlemmar och ledare som tidigare har deltagit i en HLR-kurs.

Samarbete med RF-SISU Sjuhärad

Genom vårt samarbete med RF-SISU kan vi erbjuda idrottsföreningar i Sjuhäradsbygden att beställa och finansiera våra HLR-kurser genom RF-SISU. Du tar då kontakt med Per Jagemark på FR-SISU och framför dina önskemål om utbildning som sedan beställer hos oss. Telefon till Per: 010 4764150 eller email: per.jagemark@frsisu.se

Kursanmälan och kostnader

Kurskostnad, 6-12 deltagare: 2 500 kronor exklusive moms. Kurs för fler deltagare är möjlig. Tag kontakt med oss för dialog om kursform och kostnad

Ta gärna kontakt med oss för att samtala om tider och vilka förutsättningar som finns för just er förening att vara värd för en kurs och beställ kurs direkt hos oss. Om du representerar en idrottsförening i Sjuhäradsbygden kan istället beställa och finansiera kursen genom RF-SISU.

Klicka till kontaktsidan här