HLR – Vuxna och unga i förening – med hjärtstartare

Att i föreningsverksamheten skapa en beredskap att rädda liv vid hjärtstopp eller då människor, av olika skäl slutar andas känns som en viktig insats. Dessutom inte särskilt kostsam. De kunskaper och färdigheter som behövs om hjärtstopp, eller stopp i andning, skulle inträffa bör finnas hos såväl funktionärer som föreningsmedlemmar och förtroendevalda. Snabbhet i HLR och med hjärtstartare är helt avgörande för att rädda fler liv.  De kurser vi erbjuder riktas därför till mellan 6-12 personer. Bra om många har handlingsförmåga. Snabbhet med HLR och hjärtstartare ökar överlevnadschanserna mycket radikalt

Kursmål, tidsomfattning och kursinnehåll

Kursmål: Målet är att deltagaren skall ha färdigheter att kunna identifiera ett hjärtstopp, larma, utföra hjärt-lungräddning, använda en hjärtstartare och identifiera och häva ett luftvägsstopp.

Kursen förläggs till kväll eller helg.   Utbildningen är aktionslärande vilket innebär att aktiviteterna i stor omfattning är praktiska och att de teoretiska kunskaperna fördjupas genom dialog om praktisk tillämpning. Utbildningsmaterialet är modernt och möjliggör direkt IT-utvärdering av varje persons prestationer och lärdomar i syfte att lära med och av varandra. Med sig från kursen har deltagarna färska färdigheter i HLR, viss dokumentation, kursintyg, HLR-ansiktsmask och en räddningsfilt. Detta är kursinnehållet:

Hjärt och lungräddning

 • Inledande genomgång och lärande dialog om olika aspekter av HLR
  • Kedjan som räddar liv Läs mer
  • Att agera snabbt och rätt under de första kritiska minuterna
  • Hur kontrollerar jag livstecken? – medvetande- och andningskontroll.
  • Hur skapar jag en öppen luftväg?
  • Larma på rätt sätt
  • Påbörja och genomföra Hjärt och lungräddning på docka

Livräddning vid luftvägsstopp

 • Identifiera luftvägsstopp och åtgärda luftvägsstopp – Teori och övning

Livräddning med hjärtstartare

 • Information om hjärtstartarens betydelse i samband med HLR
 • Information om möjliga anskaffningsmöjligheter
 • Genomgång av Hjärtstartare
 • Praktisk övning på docka.

Idrotttsföreningar kan beställa och få finansiering genom RF-SISU

Genom vårt samarbete med RF-SISU kan vi erbjuda idrottsföreningar i Sjuhäradsbygden vår kurs finansierad genom RF-SISU.

Du tar då kontakt med Per JagemarkRF-SISU och framför dina önskemål om utbildning som sedan beställer hos oss. Telefon: 010 4764150 eller email: per.jagemark@frsisu.se

Kostnad och beställning

Kurskostnad: 6-12 personer                     5 000 kronor exklusive moms.

Självklart är det möjligt att arbeta med fler än 12 personer. Då samtalar vi om kursform och kostnader.

Tag gärna kontakt med oss för dialog om hur vi kan lägga upp en kurs hos er.

Till kontaktsidan. Klicka här.