HLR - Vuxen och unga i förening med hjärtstartare och Första Hjälpen

Kunskaper och färdigheter räddar liv - kursmål och innehåll

[/cs_row]
Denna kurs sammanför kunskap och träning i motsvarande kursen HLR med hjärtstartare med kunskapande och träning i Första Hjälpen.
[/cs_column]

Kursmål: Målet är att deltagaren skall ha färdigheter att kunna identifiera ett hjärtstopp, larma, utföra hjärt-lungräddning, använda en hjärtstartare och identifiera och häva ett luftvägsstopp. Deltagaren skall också ha kunskap och sådana färdigheter att de är motiverade att ingripa vid olika typer av olycksfall

Kursen förläggs till förmiddag och del av eftermiddag, helg eller kväll. Kursinnehåll anpassas till målgruppen. Utbildningen är aktionslärande vilket innebär att aktiviteterna i stor omfattning är praktiska och att de teoretiska kunskaperna fördjupas genom dialog om praktisk tillämpning. Utbildningsmaterialet är modernt och möjliggör direkt IT-utvärdering av varje persons prestationer och lärdomar i syfte att lära med och av varandra.

HLR-delen av denna kursen är densamma som kursen: HLR Vuxen och unga i förening - med hjärtstartare. Alltså;

 • Hjärt och lungräddning
 • Livräddning vid luftvägsstopp
 • Hjärtstartare

Denna kurs är alltså en utbyggnad av HLR med hjärtstartare. Vad som tillkommer är Första Hjälpen klicka in på presentationen på HLR med hjärtstartare här 

Denna kursen är alltså lite mer omfattande och tar också upp teori och praktiska övningar när det gäller Första Hjälpen-insatser:

Första hjälpen

Denna HLR-kurs kompletteras med teori, aktiviteter och gemensam reflektion i Första hjälpen vid olyckstillbud enligt L-ABCD men även på sjukdomsfall och olycksfall och ett relevant agerande enligt riktlinjer från European Research Centre och Svenska rådet för hjärt- och lungräddning

L = Livsfarligt läge
 • Skydda olycksplatsen
 • Larma / varna andra
 • Hur och när man flytta en skadad
A = Andning
 • Skapa fria luftvägar
 • Att säkra fria luftvägar
B = Blödning
 • Stoppa eller minska blödning
C = Chock
 • Känna igen och behandla chocksymtom
 • Hur man organiserar och agerar vid nödsituationer.
E = Expose and protect (Exponera, undersök och skydda mot omgivningen)
 • Håll personen varm. Skydda mot väta och kyla
 • Skydda personen mot farliga ämnen eller gaser som brandrök, giftiga gaser, etc.

Idrottsföreningar kan beställa vår kurs och finansiera den genom RF-SISU

Genom vårt samarbete med RF-SISU Sjuhärad är det möjligt för idrottsföreningar i Sjuhäradsbygden att finansiera kursen genom RF-SISU. Tag kontakt med Per Jagemark. Via mail: per.jagemark@frsisu.se På telefon 010 4764150

Om ni får klartecken tar ni kontakt med oss vi kontaktsidan så planerar vi tid och utformning tillsammans.

Kurskostnad, 6-12 deltagare 6 500 kronor exklusive moms.
Naturligtvis är det möjligt att utbilda fler än 12 personer vid samma tillfälle eller uppdelat över en dag. Ta då kontakt med oss via kontaktsidan så pratar vi om kursform och pris.

Till kontaktsidan