Fördjupad presentation av Stefans erfarenheter

Action Learning Partner, i olika skepnader genom många år, är ett litet bolag som varit med i många, ibland stora och framför allt intressanta sammanhang som alltid haft en utforskande, nydanande och utmanande inriktning:

 • Utredningsverksamhet och forskning
 • Kompetensförsörjningsprojekt i kommuner och organisationer
 • Validering på högskolenivå
 • Bygga och utprova modell för validering och kompletterande utbildning på Statens Institutionsstyrelse.
 • Validering och kompletterande utbildningar på eftergymnasial nivå med social inriktning.
 • Utbildare inom det socialpedagogiska arbetsfältet

Jag som är huvudaktör i verksamheten heter Stefan Bergstrand har varvat olika uppgifter i yrkeslivet mellan att arbeta i bolaget och att vara anställd hos olika huvudmän. Mina erfarenheter av mixen mellan att vara anställd och att agera som konsult har främjat utveckling av ett spännande yrkesliv som löpande skapat byggstenar för en ständig utveckling av kunskap, färdigheter och kompetens. Något som inneburit att jag snarare hamnat i intressanta sammanhang än att aktivt ha sökt dem. Här presenteras, utan strikt kronologisk ordning, några milstolpar på den erfarenhetslärande resan:

 • Fritidsledare, projektledare, konsulent, fortbildare och utvecklingssekreterare i Göteborgs Kommun
 • Community Work. Omtalat samhällsarbete i Angered, Göteborgs Kommun
 • Utredare för Boverket (konsult)
 • Forskningsprojekt om decentralisering i offentliga organisationer, på Arbetslivsinstitutet
 • Lärare och kursföreståndare på allmän kurs. Viskadalens Folkhögskola
 • Ägare och ledare för HVB-institution för unga i Göteborg
 • Utveckling och genomförande av kompetensförsörjning på Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS Skene. Konsult.
 • Medskapare av validering och en Action Learning-inspirerad, kompletterande utbildning av barnskötare till lärare på Borås Högskola
 • Skapare av valideringsmodell, valideringslärare och lärare i kompletterande fritidsledarutbildning (Konsult)
 • Lärare med utvecklingsuppdrag på fritidsledarutbildning på Folkhögskola
 • Designade Behandlingspedagogutbildningen på Folkhögskola
 • Sociala projekt på Utbildningscentrum i Borås
 • Lärare på Utbildningscentrum, Borås Kommun
 • Konsult i kompetensförsörjningsprojekt i flera olika offentliga och/eller allmännyttiga organisationer.
 • Expert och projektledare i skolforskningsprojekt på Karlstad Universitet
 • Studerande Action Learning på Master och PhD-nivå. Salford University respektive University of Manchester (Slutförde inte avhandlingsarbetet)
 • Ledamot i steering committee för Revans Academy for Action Learning and Research, University of Manchester
 • Ledamot i Executive board för International Foundation for Action Learning, säte i England
 • Validerings- och utbildningssatsning på Högskolan i Borås. (Konsult)
 • Konsultarbete med skapandet, utveckling och utprovning av valideringsmodell och kompletterande utbildning på Statens Institutionsstyrelse (konsult).
 • Lärare på Yrkeshögskoleutbildning/Socialpedagoger
 • Koordinator för validering och kompletterande utbildning av behandlings-/socialpedagoger på Yrkeshögskola.
 • Sakkunnig konsult på Statens Institutionsstyrelse
 • Utvecklingsarbete om Lärande i arbete, Nordiska Ministerrådet
 • Medlem i kommittén för utveckling av svensk standard för HVB-hem, Svenska institutet för Standarder