Huvudprinciper för Action Learning

Action Learning är ett förhållningssätt som på ytan är lätt att förstå men också innefattar en komplexitet och viktiga teoretiska samband. Lärandet är kopplat till görandet och startar i att försöka förstå sambanden mellan det man inte vet men borde förstå för att utvecklas och förändras. Därmed öka sin kapacitet att utveckla och förändra. Här presenteras fyra viktiga huvudprinciper som kan vara intressanta att försöka att förstå innan man ger sig in i att lära med och av varandra med Action Learning som pedagogisk modell.

Image
 1. Lärande startar i detta med att inte veta
  • Det är bara när vi erkänner att vi inte vet hur vi skall ”gå vidare” som vi skapar en öppenhet för lärande.
  • Det finns inga experter i sammanhang där det inte finns några rätta svar
  • Där det inte finns några rätta svar måste man agera för att lära.
  • Gamla lösningar på nya dilemman skapar samma problem som tidigare.
 1. Människor som tar ansvar i en situation har bäst möjligheter att skapa handling som gör skillnad.
  • Frigörelse och en stark övertygelse om att människor har kapacitet att skapa skillnad i sina liv är en viktig värdering i Action Learning. Det ges uttryck i dessa uppmaningar till personer i aktionslärande:
  • Räkna ut vad som verkligen betyder något för dig och vad du verkligen vill göra.
  • Gör val av handling som verkligen betyder något för dig.
  • Håll processer vid liv och var i rörelse.
  • Tag ansvar för vad du identifierar och agera.
 1. Lärande inbegriper både programmerad kunskap (vad som lärs ut) och frågesinsikt (nyfikenhet att utforska)
  • Lärande kan inte enbart vara att förvärva programmerad kunskap (gårdagens idéer som förmedlas i utbildning och kurser) utan måste också inkludera frågesinsikter och att prova även okända idéer
  • Lärande handlar i mycket betydande omfattning om att ställa användbara och utforskande frågor under osäkra förutsättningar.
  • Lärande involverar risk och att agera är inget som med säkerhet fungerar utan ger ofta underlag för nytt lärande och handling
 1. Lärandet bör vara större och mer omfattande än den omgivande förändringstakten.
  • En organisation som fortsätter att hålla fast vid idéer som hör till gårdagen, lär inte särskilt mycket.
  • Undervisningsprogram som bygger på informationskunskap håller oss ofta skickliga på gårdagens tekniker. De fokuserar inte vad vi bör göra när vi möter nya dilemman eller möjligheter.
  • Förändring som inspirerar och inte skrämmer förutsätter att den kommer från lärstyrd utveckling.